เรียนรู้ทักษะไปพร้อมกับเรา

พัฒนาคุณให้กลายเป็น BIM 3D MODEL


 • เรียนรู้พื้นฐาน Sketchup
 • เรียนรู้เทคนิคต่างๆ
 • เรียนรู้วิธีการคิดแบบ BIM
 • เรียนรู้การใช้ Extension


  หลักสูตรแนะนำ


  หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเอง พร้อมยกระดับการเรียนรู้และยังสามารถนำไปใช้งานได้จริง  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ศูนย์การเรียนรู้  บริการของเรา


  ช่องทางที่ 1

  ( 086-709-9433 )
  ( 082-626-2762 )

  ช่องทางที่ 2


  sketchuphome.thai@gmail.com

  ช่องทางที่ 3


  @sketchuphome